# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Kobyrajh Sivagurunathan
 Mcc
7 665 120 0 0 0 785
2 Dhaval Patel
 Gcc
5 556 220 0 0 0 776
3 Rakulan Ratnam
 Mcc
7 542 140 10 0 0 692
4 Darshan Patel
 Bharat Cricket
5 569 60 0 0 0 629
5 Mayank Mistry
 Gcc
5 329 270 20 0 0 619
6 Faisal Malik
 Gcc
4 507 0 10 0 0 517
7 Sachin Patel
 Bcc
4 489 0 0 0 0 489
8 Bankim Patel
 Falcon Knights
4 489 0 0 0 0 489
9 Harshal Patel
 Bgcc
4 357 20 0 0 0 377
10 Jigar Patel
 Bcc
3 245 130 0 0 0 375
11 Yomesh Patel
 Falcon Knights
4 307 0 30 0 0 337
12 Roman Mahmud
 Pcc
5 336 0 0 0 0 336
13 Manish Patel
 Bgcc
3 283 10 0 0 0 293
14 Rehan Shahid
 United Titans Blue
1 238 40 0 0 0 278
15 Pranav Patel
 Bharat Cricket
4 187 80 0 0 0 267
16 Amol Joshi
 Gcc
4 211 20 30 0 0 261
17 Samarth P
 Bgcc
4 106 130 10 0 0 246
18 Obaid Ansari
 Gcc
5 71 170 0 0 0 241
19 Chirag Patel
 Falcon Knights
1 224 0 0 0 0 224
20 Bharat Patel Rakesh
 Bharat Cricket
3 92 130 0 0 0 222
21 Saket Kharkar
 United Titans Blue
2 103 110 0 0 0 213
22 FRANCIS LIYANOOS
 Mcc
6 6 180 20 0 0 206
23 Imtiaz Alibhai
 United Titans Blue
3 114 80 10 0 0 204
24 Samantsinh Chauhan
 Bgcc
4 162 40 0 0 0 202
25 Pradeep Naik
 Pcc
2 199 0 0 0 0 199
26 Shankar Sekaran
 Pcc
4 193 0 0 0 0 193
27 Greg Hodges
 Pcc
4 190 0 0 0 0 190
28 Sumanan Suntharalingam
 Mcc
7 156 30 0 0 0 186
29 Mayuran Subramaniyam
 Mcc
6 134 30 20 0 0 184
30 Theeban Ravindra
 Mcc
4 102 60 10 0 0 172
31 Divyesh Patel
 Bharat Cricket
3 91 70 0 0 0 161
32 Rakesh Patel
 Bgcc
3 48 110 0 0 0 158
33 Mohammad Usmani
 Mcc
6 155 0 0 0 0 155
34 Varun Desai
 Bcc
3 125 20 10 0 0 155
35 Vijay Desai
 Bgcc
3 154 0 0 0 0 154
36 James Samuel
 Gcc
2 56 90 0 0 0 146
37 Amit Patel
 Bharat Cricket
5 143 0 0 0 0 143
38 Suvas Patel
 Bcc
4 103 10 30 0 0 143
39 Bharat Patel Pragnesh
 Bharat Cricket
3 107 30 0 0 0 137
40 Sohail Khan
 United Titans Blue
3 7 120 10 0 0 137
41 Sabesh Rasanayagam
 Mcc
2 76 50 10 0 0 136
42 Jawad Hussain
 United Titans Blue
3 95 20 20 0 0 135
43 Nakul Patel
 Falcon Knights
4 134 0 0 0 0 134
44 Maisam Janmohamed
 United Titans Blue
2 79 40 10 0 0 129
45 Gopinath Sivakaran
 Mcc
6 41 80 0 0 0 121
46 Jagdish Patel
 Gcc
4 -20 140 0 0 0 120
47 Nicholas Julian
 Mcc
7 97 0 20 0 0 117
48 Hemant Patel
 Bharat Cricket
4 10 90 0 0 0 100
49 Ketan Patel
 Bharat Cricket
4 99 0 0 0 0 99
50 Mithil Shah
 Falcon Knights
4 57 30 10 0 0 97
51 Tushar Gandhi
 Bharat Cricket
3 91 0 0 0 0 91
52 Kalpesh Patel
 Bharat Cricket
3 5 80 0 0 0 85
53 Shaurin Patel
 Bcc
3 83 0 0 0 0 83
54 Asad Alibhai
 United Titans Blue
1 71 0 10 0 0 81
55 Paras Patel
 Bharat Cricket
4 68 10 0 0 0 78
56 Dharak Patel
 Gcc
5 103 -30 0 0 0 73
57 TC Patel
 Bcc
1 32 40 0 0 0 72
58 Dugeeth Mahesan
 Mcc
5 12 60 0 0 0 72
59 Vrajesh Patel
 Bgcc
3 69 0 0 0 0 69
60 Balbir Ghori
 Pcc
3 68 0 0 0 0 68
61 Asif Khan
 United Titans Blue
1 34 30 0 0 0 64
62 Mohammed Khalid
 United Titans Blue
1 -10 70 0 0 0 60
63 Priyank Patel
 Bgcc
2 58 0 0 0 0 58
64 Manish Patel
 Bcc
4 17 40 0 0 0 57
65 Kameeran Balendran
 Mcc
2 5 50 0 0 0 55
66 Syed Ali
 Pcc
3 54 0 0 0 0 54
67 Neeraj Chopra
 United Titans Blue
4 -7 40 20 0 0 53
68 Nitin Nihar
 Pcc
2 53 0 0 0 0 53
69 Manish J Patel
 Falcon Knights
2 51 0 0 0 0 51
70 Dhaumik Patel
 Bharat Cricket
3 -1 50 0 0 0 49
71 Pragnesh Patel
 Falcon Knights
2 39 10 0 0 0 49
72 Kashan Kirmani
 United Titans Blue
2 38 0 10 0 0 48
73 Prasanna Vemula
 Pcc
4 47 0 0 0 0 47
74 Nirmal Parmar
 Falcon Knights
3 35 10 0 0 0 45
75 Dharmesh Parmar
 Falcon Knights
2 44 0 0 0 0 44
76 Shilpin kapadia
 Falcon Knights
2 43 0 0 0 0 43
77 Shubhankar Bhatt
 Bgcc
3 2 40 0 0 0 42
78 Binny Pandya
 Bcc
3 41 0 0 0 0 41
79 Farhaj Kirmani
 United Titans Blue
2 30 0 10 0 0 40
80 Sumit Kumar
 Mcc
3 39 0 0 0 0 39
81 Hiren Patel
 Bgcc
3 38 0 0 0 0 38
82 Nikunj Patel
 Falcon Knights
3 48 -10 0 0 0 38
83 Romil Patel
 Falcon Knights
4 48 -10 0 0 0 38
84 Shyamal Patel
 Gcc
3 57 -20 0 0 0 37
85 Ujas Patel
 Bcc
2 6 30 0 0 0 36
86 Dheeraj Bhatia
 Gcc
2 6 30 0 0 0 36
87 Mohamed Rehman
 Falcon Knights
1 36 0 0 0 0 36
88 Saad Farooqi
 United Titans Blue
3 26 10 0 0 0 36
89 Kumail Janmohamed
 United Titans Blue
2 5 30 0 0 0 35
90 Khalid Javaid
 Mcc
2 35 0 0 0 0 35
91 Muhammad Khan
 Pcc
3 33 0 0 0 0 33
92 Vipin Grover
 Pcc
3 32 0 0 0 0 32
93 Vipul Patel
 Falcon Knights
1 32 0 0 0 0 32
94 Zuman Khan
 United Titans Blue
3 21 0 10 0 0 31
95 Prakash Naganath
 Pcc
4 31 0 0 0 0 31
96 Kiran Manjunath
 Gcc
3 30 0 0 0 0 30
97 Bhaumik Pandya
 Bgcc
3 6 10 10 0 0 26
98 Saurabh Patel
 Bgcc
2 6 20 0 0 0 26
99 Swapnil Khopkar
 United Titans Blue
1 2 20 0 0 0 22
100 Anil Patel
 Bgcc
2 0 20 0 0 0 20
101 Fenil Patel
 Bcc
2 20 0 0 0 0 20
102 Irfan Kureshi
 Bharat Cricket
1 0 20 0 0 0 20
103 Desh Kanaganayagam
 United Titans Blue
2 16 0 0 0 0 16
104 Rauf Mirza Abdul
 United Titans Blue
1 5 10 0 0 0 15
105 Roshan Khan
 United Titans Blue
2 4 10 0 0 0 14
106 Yatinkumar Patel
 Bcc
3 2 0 10 0 0 12
107 Akhshay Dubey
 Gcc
2 21 -10 0 0 0 11
108 Sanam Bawa
 Gcc
1 11 0 0 0 0 11
109 varinder Singh
 Mcc
1 0 10 0 0 0 10
110 Jaykumar Ahir
 Falcon Knights
2 0 10 0 0 0 10
111 Ankit Patel
 Bcc
2 8 0 0 0 0 8
112 Abhishekh Bhasin
 Gcc
1 6 0 0 0 0 6
113 Smiit Desai
 Bgcc
1 6 0 0 0 0 6
114 Dinesh Patel
 Pcc
2 3 0 0 0 0 3
115 Dipen Patel
 Bcc
1 2 0 0 0 0 2
116 Mairaj Alam
 Pcc
1 1 0 0 0 0 1
117 Nilay Patel
 Gcc
1 1 0 0 0 0 1
118 Mathiharan Nadarajah
 Mcc
1 1 0 0 0 0 1
119 Ajit Chaudhary
 United Titans Blue
2 1 0 0 0 0 1
120 Bhavesh Patel
 Bharat Cricket
1 1 0 0 0 0 1
121 Sumit Bhavnani
 Gcc
2 1 0 0 0 0 1
122 Mukesh Patel
 Bharat Cricket
1 1 0 0 0 0 1
123 BCC NA
 Bcc
3 0 0 0 0 0 0
124 GCC NA
 Gcc
2 0 0 0 0 0 0
125 PCC NA
 Pcc
2 0 0 0 0 0 0
126 Manzeel Patel
 Gcc
2 -20 0 20 0 0 0
127 Shyamal Patel
 Bcc
4 0 0 0 0 0 0
128 Falcon Knights NA
 Falcon Knights
1 0 0 0 0 0 0
129 MCC NA
 Mcc
1 0 0 0 0 0 0
130 Bharat Cricket NA
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
131 MCA NA
 Mca
2 0 0 0 0 0 0
132 Axay Patel
 Bcc
1 0 0 0 0 0 0
133 Sid Patel
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
134 BGCC NA
 Bgcc
1 0 0 0 0 0 0
135 Markham Unity NA
 Markham Unity
4 0 0 0 0 0 0
136 United Titans Blue NA
 United Titans Blue
3 0 0 0 0 0 0
137 Vinod Unnikrishnan
 Gcc
2 -2 0 0 0 0 -2
138 Jignesh Patel
 Falcon Knights
4 -15 10 0 0 0 -5
139 Mohammed Rehman
 Falcon Knights
1 2 -10 0 0 0 -8
140 Andrew Larcombe
 Pcc
1 -10 0 0 0 0 -10
141 Shariq Shah
 Pcc
1 -10 0 0 0 0 -10
142 Jay Patel
 Bharat Cricket
1 -10 0 0 0 0 -10
143 Nisharg Patel
 Bcc
2 -10 0 0 0 0 -10
144 Ateeq Awan
 United Titans Blue
1 5 -20 0 0 0 -15
145 Chaitanya Patel
 Bgcc
2 -5 -10 0 0 0 -15