# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Mayur Kapuria
 Bharat Cricket
1 280 0 0 0 0 280
2 Raxit Shah
 Bgcc
1 193 70 0 0 0 263
3 Imtiaz Alibhai
 United Titans Blue
1 226 0 0 0 0 226
4 Shankar Sekaran
 Pcc
1 235 -20 0 0 0 215
5 Asad Zaidi
 Sher CC
1 6 190 0 0 0 196
6 Saad Farooqi
 Sher CC
1 178 0 0 0 0 178
7 Manish Patel
 Bgcc
1 96 0 0 0 0 96
8 Bilal Javed
 Sher CC
1 73 20 0 0 0 93
9 Krunal Patel
 Bharat Cricket
1 38 40 0 0 0 78
10 Kalapi Patel
 Bgcc
1 36 40 0 0 0 76
11 Tushar Gandhi
 Bharat Cricket
1 74 0 0 0 0 74
12 Pravindas TA
 Masters
1 73 0 0 0 0 73
13 Ahmed Syed
 Sher CC
1 0 70 0 0 0 70
14 Sukhdeep Dhaliwal
 Pcc
1 73 -10 0 0 0 63
15 Sandeep Ravi
 Masters
1 72 -10 0 0 0 62
16 Sanjith Sabu
 Masters
1 72 -10 0 0 0 62
17 Meet Patel
 Bgcc
1 39 20 0 0 0 59
18 Ali Marwat
 United Titans Blue
1 54 0 0 0 0 54
19 Smiit Desai
 Bgcc
1 52 0 0 0 0 52
20 Dhruv Patel
 Pcc
1 51 0 0 0 0 51
21 Mujtaba Alibhai
 United Titans Blue
1 31 20 0 0 0 51
22 Harris Stephen
 Masters
1 39 10 0 0 0 49
23 Syed Ali
 Pcc
1 32 0 0 0 0 32
24 Roman Mahmud
 Pcc
1 36 -10 0 0 0 26
25 Sohail Khan
 United Titans Blue
1 -10 30 0 0 0 20
26 Santhanu Syamasundaralal
 Masters
1 7 10 0 0 0 17
27 Pranav Patel
 Bharat Cricket
1 7 10 0 0 0 17
28 Asif Khan
 United Titans Blue
1 6 10 0 0 0 16
29 Saurabh Patel
 Bgcc
1 0 10 0 0 0 10
30 Rakesh Patel
 Bgcc
1 0 10 0 0 0 10
31 Tilak Patel
 Pcc
1 9 0 0 0 0 9
32 Amit Patel
 Bharat Cricket
1 37 -30 0 0 0 7
33 Nazir Shaikh
 United Titans Blue
1 5 0 0 0 0 5
34 Javas Muhammed
 Masters
1 4 0 0 0 0 4
35 Nasakath Shaikkumthodi
 Masters
1 2 0 0 0 0 2
36 Pranav s
 Masters
1 2 0 0 0 0 2
37 Eldhose Baby
 Masters
1 1 0 0 0 0 1
38 Ilesh Patel
 Bgcc
1 0 0 0 0 0 0
39 Kalpesh Patel
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
40 Kamran Kaunen
 Sher CC
1 0 0 0 0 0 0
41 Falcon Knights NA
 Falcon Knights
3 0 0 0 0 0 0
42 Sher CC NA
 Sher CC
3 0 0 0 0 0 0
43 Prasanna Vemula
 Pcc
1 0 0 0 0 0 0
44 Mohammad Azmi
 Sher CC
1 0 0 0 0 0 0
45 Vijay Desai
 Bgcc
1 0 0 0 0 0 0
46 BGCC NA
 Bgcc
3 0 0 0 0 0 0
47 PCC NA
 Pcc
3 0 0 0 0 0 0
48 Pradeep Naik
 Pcc
1 0 0 0 0 0 0
49 JayB Patel
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
50 Arun Varatharajan
 Masters
1 0 0 0 0 0 0
51 Syed Murtaza Zaidi
 Sher CC
1 0 0 0 0 0 0
52 Hani Khan
 Sher CC
1 0 0 0 0 0 0
53 BCC NA
 Bcc
3 0 0 0 0 0 0
54 Masters NA
 Masters
1 0 0 0 0 0 0
55 United TitansRed NA
 United Titansred
3 0 0 0 0 0 0
56 Jay Patel
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
57 Mihir Patel
 Bgcc
1 0 0 0 0 0 0
58 Chaitanya Patel
 Bgcc
1 0 0 0 0 0 0
59 Nikhil E Gomez
 Masters
1 0 0 0 0 0 0
60 Jawad Hussain
 Sher CC
1 0 0 0 0 0 0
61 Falcon Warriors NA
 Falcon Warriors
2 0 0 0 0 0 0
62 United Titans Blue NA
 United Titans Blue
1 0 0 0 0 0 0
63 Ashwin Patel
 Bharat Cricket
1 0 0 0 0 0 0
64 Salman Ali
 United Titans Blue
1 4 -10 0 0 0 -6
65 Ketan Patel
 Bharat Cricket
1 1 -10 0 0 0 -9
66 Balbir Ghori
 Pcc
1 0 -10 0 0 0 -10
67 Salman Meghani
 United Titans Blue
1 -10 0 0 0 0 -10
68 Puneet Malhotra
 United Titans Blue
1 0 -10 0 0 0 -10
69 Ajit Chaudhary
 United Titans Blue
1 -10 0 0 0 0 -10
70 Jarome Persaud
 Pcc
1 8 -20 0 0 0 -12
71 Bilal Chaudhry
 United Titans Blue
1 5 -20 0 0 0 -15
72 Hemant Patel
 Bharat Cricket
1 -10 -10 0 0 0 -20
73 Shahzeb Khan
 Sher CC
1 0 -20 0 0 0 -20
74 Dinesh Patel
 Pcc
1 0 -20 0 0 0 -20
75 Usman Ali
 Sher CC
1 6 -30 0 0 0 -24